جستجو در نتایج

فقط کالاهای موجود

محدوده قیمت

از تاتومان
مرتب‌سازی براساس:
193 کالا
محافظ ولتاژ ورودی مینیاتوری پارت الکتریک مدل پارت 2835 محافظ ولتاژ ورودی مینیاتوری پارت الکتریک مدل پارت 2835

730,250 4%

698,500 تومان

محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر پارت الکتریک محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر پارت الکتریک

573,000 4%

545,500 تومان

چند راهی برق 9 خانه با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 5142 چند راهی برق 9 خانه با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 5142

316,250 4%

302,500 تومان

چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 پارت الکتریک مدل شهاب 657 چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 پارت الکتریک مدل شهاب 657

238,050 4%

227,700 تومان

چند راهی برق هشت خانه چراغ دار با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 2252 چند راهی برق هشت خانه چراغ دار با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 2252

396,750 4%

379,500 تومان

چند راهی برق شش خانه چراغ دار با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 2253 چند راهی برق شش خانه چراغ دار با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 2253

356,500 4%

341,000 تومان

چند راهی برق هشت خانه با فیوز مینیاتوری و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 2266 چند راهی برق هشت خانه با فیوز مینیاتوری و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 2266

612,950 4%

586,300 تومان

چند راهی برق سه خانه بدون ارت با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 850 چند راهی برق سه خانه بدون ارت با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 850

151,800 4%

145,200 تومان

چند راهی برق 1+5 خانه فیوزدار با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 2095 چند راهی برق 1+5 خانه فیوزدار با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 2095

624,450 4%

597,300 تومان

محافظ برق هشت خانه آنالوگ با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 5144 محافظ برق هشت خانه آنالوگ با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 5144

616,400 4%

589,600 تومان

محافظ کولرگازی و یخچال و لباسشویی پارت الکتریک محافظ کولرگازی و یخچال و لباسشویی پارت الکتریک مدل 689

333,500 4%

319,000 تومان

محافظ برق هشت خانه دیجیتالی با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 6642 محافظ برق هشت خانه دیجیتالی با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 6642

793,500 4%

759,000 تومان

چند راهی برق چهار خانه بدون ارت با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 651 چند راهی برق چهار خانه بدون ارت با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 651

165,600 4%

158,400 تومان

چند راهی برق سه خانه بدون ارت و بدون کلید با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 861 چند راهی برق سه خانه بدون ارت و بدون کلید با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 861

123,000 تومان

محافظ شش خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری مدل پارت 8794 محافظ شش خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری مدل پارت 8794

547,400 4%

523,600 تومان

چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل نیک 986 چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل نیک 986

250,700 4%

239,800 تومان

چند راهی برق چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 پارت الکتریک مدل شهاب 648 چند راهی برق چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 پارت الکتریک مدل شهاب 648

204,700 4%

195,800 تومان

محافظ چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری آنالوگ کامپیوتر مدل پارت 8791 محافظ چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری آنالوگ کامپیوتر مدل پارت 8791

446,000 4%

425,000 تومان

بست انتهایی سه پیچ پارت الکتریک مدل 919 بست انتهایی سه پیچ پارت الکتریک مدل 919

7,420 3%

7,155 تومان

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 10 آمپر پارت الکتریک مدل 5094 ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 10 آمپر پارت الکتریک مدل 5094

18,630 3%

17,940 تومان

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6 آمپر پارت الکتریک مدل 5093 ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6 آمپر پارت الکتریک مدل 5093

14,310 3%

13,780 تومان

محافظ چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری آنالوگ کامپیوتر مدل پارت 8792 محافظ چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری آنالوگ کامپیوتر مدل پارت 8792

456,550 4%

436,700 تومان

چند راهی برق سه خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک مدل شهاب 1015 چند راهی برق سه خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک مدل شهاب 1015

170,100 4%

162,000 تومان

دیمر روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4060 دیمر روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4060

164,450 4%

157,300 تومان

چند راهی برق سه خانه ارتدار بدون کلید با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 997 چند راهی برق سه خانه ارتدار بدون کلید با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل شهاب 997

165,600 4%

158,400 تومان

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35 آمپر پارت الکتریک مدل 890 ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35 آمپر پارت الکتریک مدل 890

44,275 4%

42,350 تومان

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70 آمپر پارت الکتریک مدل 906 ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70 آمپر پارت الکتریک مدل 906

96,600 4%

92,400 تومان

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25 آمپر پارت الکتریک مدل 412 ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25 آمپر پارت الکتریک مدل 412

37,030 4%

35,420 تومان

درب ریلی 16 آمپر پارت الکتریک مدل 413 درب ریلی 16 آمپر پارت الکتریک مدل 413

6,090 3%

5,880 تومان

بست انتهایی تک پیچ پارت الکتریک مدل 919/1 بست انتهایی تک پیچ پارت الکتریک مدل 919/1

9,425 3%

9,100 تومان

چند راهی برق سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک مدل شهاب 676 چند راهی برق سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک مدل شهاب 676

170,100 4%

162,000 تومان

درب ریلی 2.5A-10A پارت الکتریک مدل 358 درب ریلی 2.5A-10A پارت الکتریک مدل 358

4,930 3%

4,760 تومان

ملودی روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4057 ملودی روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4057

108,100 4%

103,400 تومان

محافظ دو خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری آنالوگ یخچال مدل پارت 8787 محافظ دو خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری آنالوگ یخچال مدل پارت 8787

356,500 4%

341,000 تومان

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50 آمپر پارت الکتریک مدل 881 ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50 آمپر پارت الکتریک مدل 881

83,260 4%

79,640 تومان

محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 متری پارت الکتریک مدل 894 محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 5 متری پارت الکتریک مدل 773

381,150 4%

363,000 تومان

محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 متری پارت الکتریک مدل 894 محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 متری پارت الکتریک مدل 894

381,150 4%

363,000 تومان

محافظ شش خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری مدل پارت 8796 محافظ شش خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری مدل پارت 8796

667,000 4%

638,000 تومان

محافظ یخچال با کابل 5 متری پارت الکتریک مدل 904 محافظ یخچال با کابل 5 متری پارت الکتریک مدل 904

314,160 4%

299,200 تومان

کلید سه پل روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4062 کلید سه پل روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4062

85,000 11%

75,000 تومان

محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 1.8 متری پارت الکتریک مدل 2204 محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 1.8 متری پارت الکتریک مدل 2204

379,500 4%

363,000 تومان

محافظ برق شش خانه دیجیتالی با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 5834 محافظ برق شش خانه دیجیتالی با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 5834

754,400 4%

721,600 تومان

محافظ یخچال با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل 767 محافظ یخچال با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل 767

355,000 5%

335,900 تومان

چند راهی برق شش خانه با فیوز مینیاتوری و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 2265 چند راهی برق شش خانه با فیوز مینیاتوری و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 2265

499,100 4%

477,400 تومان

محافظ 6 خانه دیجیتالی باکابل 5 متری پارت الکتریک مدل 2160 محافظ 6 خانه دیجیتالی باکابل 5 متری پارت الکتریک مدل 2160

508,200 4%

484,000 تومان

سه راهی صنعتی پارت الکتریک مدل کرال 1027 سه راهی صنعتی پارت الکتریک مدل کرال 1027

110,630 4%

105,800 تومان

چند راهی سه خانه بدون ارت با دوشاخ پارت الکتریک مدل شهاب 2200 چند راهی سه خانه بدون ارت با دوشاخ پارت الکتریک مدل شهاب 2200

54,855 4%

52,470 تومان

محافظ دو خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری آنالوگ یخچال مدل پارت 8789 محافظ دو خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری آنالوگ یخچال مدل پارت 8789

402,500 4%

385,000 تومان

پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی توکار پارت الکتریک مدل تابش 5161 پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی توکار پارت الکتریک مدل تابش 5161

52,700 4%

50,100 تومان

چند راهی برق سه خانه ارتدار بدون کلید با کابل 5 متری پارت الکتریک مدل شهاب 1011 چند راهی برق سه خانه ارتدار بدون کلید با کابل 5 متری پارت الکتریک مدل شهاب 1011

151,200 4%

144,000 تومان

پریز دیمر توکار پارت الکتریک مدل تابش 5185 پریز شبکه توکار پارت الکتریک مدل تابش 5185

116,700 4%

111,200 تومان

رابط چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک مدل پارت 319 رابط چهار خانه ارتدار با کلید پارت الکتریک مدل پارت 319

236,775 4%

225,500 تومان

سه خانه ریلی سیار بدون ارت با کابل 12 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 5141 سه خانه ریلی سیار بدون ارت با کابل 12 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 5141

819,950 4%

784,300 تومان

محافظ دو خانه آنالوگ پارت الکتریک مدل پارت 2834 محافظ دو خانه آنالوگ پارت الکتریک مدل پارت 2834

384,100 4%

367,400 تومان

رابط چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل پارت 317 رابط چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل پارت 317

265,750 7%

245,500 تومان

محافظ 6 خانه دیجیتالی باکابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل 2060 محافظ 6 خانه دیجیتالی باکابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل 2060

506,000 4%

484,000 تومان

چهارخانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری مدل پارت 8757 چهارخانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری مدل پارت 8757

250,700 4%

239,800 تومان

کلید یک پل روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4045 کلید یک پل روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4045

36,000 8%

32,800 تومان

کلید کولر توکار پارت الکتریک مدل تابش 5177 کلید کولر توکار پارت الکتریک مدل تابش 5177

79,500 4%

75,700 تومان

محافظ برق شش خانه آنالوگ با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 5143 محافظ برق شش خانه آنالوگ با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل رک مونت پارسا 5143

575,000 4%

550,000 تومان

دو شاخ مادگی پارت الکتریک مدل 963 دو شاخ مادگی پارت الکتریک مدل 963

25,245 5%

23,900 تومان

سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک مدل پارت 8762 سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک مدل پارت 8762

362,250 4%

346,500 تومان

محافظ چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری آنالوگ کامپیوتر مدل پارت 8793 محافظ چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری آنالوگ کامپیوتر مدل پارت 8793

529,000 4%

506,000 تومان

چند راهی برق چهار خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 پارت الکتریک مدل نیک 309 چند راهی برق چهار خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 پارت الکتریک مدل نیک 309

184,800 4%

176,000 تومان

پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4044 پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4044

38,500 10%

34,300 تومان

سه خانه ریلی سیار ارتدار با کابل 10 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 535 سه خانه ریلی سیار ارتدار با کابل 10 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 535

903,900 4%

864,600 تومان

محافظ پکیج دیجیتال یک خانه پارت الکتریک مدل پارت 2836 محافظ پکیج دیجیتال یک خانه پارت الکتریک مدل پارت 2836

384,100 4%

367,400 تومان

سه خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل پارت 8760 سه خانه ارتدار با کلید و کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل پارت 8760

275,000 6%

256,900 تومان

محافظ تک خانه کولر گازی دیجیتال پارت الکتریک مدل پارت 2833 محافظ تک خانه کولر گازی دیجیتال پارت الکتریک مدل پارت 2833

423,200 4%

404,800 تومان

چند راهی برق 1+5 خانه فیوزدار با کابل 1/8 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 2095 چند راهی برق 1+5 خانه فیوزدار با کابل 5 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 2162

730,250 4%

698,500 تومان

پریز ارتدار سرامیکی روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4051 پریز ارتدار سرامیکی روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4051

34,500 4%

33,000 تومان

کلید دو پل توکار پارت الکتریک مدل تابش 5167 کلید دو پل توکار پارت الکتریک مدل تابش 5167

57,500 4%

54,800 تومان

چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک مدل نیک 707 چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک مدل نیک 707

251,790 4%

239,800 تومان

محافظ یخچال با کابل 3 متری پارت الکتریک مدل 981 محافظ یخچال پارت الکتریک مدل 981

314,160 4%

299,200 تومان

محافظ دو خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری آنالوگ یخچال مدل پارت 8790 محافظ دو خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری آنالوگ یخچال مدل پارت 8790

476,100 4%

455,400 تومان

پریز آنتن توکار پارت الکتریک مدل تابش 5179 پریز آنتن توکار پارت الکتریک مدل تابش 5179

49,900 4%

47,600 تومان

پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی توکار پارت الکتریک مدل مهتاب 7803 پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی توکار پارت الکتریک مدل مهتاب 7803

40,900 تومان

چند راهی برق چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 پارت الکتریک مدل نیک 295 چند راهی برق چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 پارت الکتریک مدل نیک 295

222,915 4%

212,300 تومان

چند راهی 5 خانه فیوزدار دربدار با کابل 3 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 551 چند راهی 5 خانه فیوزدار دربدار با کابل 3 متری پارت الکتریک مدل صنعتی 551

432,400 4%

413,600 تومان

کلید بارانی دوپل روکار پارت الکتریک مدل برکه 74 کلید بارانی دوپل روکار پارت الکتریک مدل برکه 74

36,800 4%

35,200 تومان

چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 5 پارت الکتریک مدل شهاب 659 چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 5 پارت الکتریک مدل شهاب 659

228,000 تومان

سوکت 63×5 نری پارت الکتریک مدل صنعتی 949 سوکت 63×5 نری پارت الکتریک مدل صنعتی 949

575,000 4%

550,000 تومان

کلید سه پل توکار پارت الکتریک مدل تابش 5173 کلید سه پل توکار پارت الکتریک مدل تابش 5173

80,600 4%

76,800 تومان

دوشاخه خانگی سفید پارت الکتریک مدل 5518 دوشاخه خانگی سفید پارت الکتریک مدل 5518

32,000 10%

28,600 تومان

محافظ شش خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری مدل پارت 8795 محافظ شش خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری مدل پارت 8795

595,700 4%

569,800 تومان

کلید بارانی یک پل روکار پارت الکتریک مدل برکه 73 کلید بارانی یک پل روکار پارت الکتریک مدل برکه 73

35,190 4%

33,660 تومان

چهارخانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری مدل پارت 8759 چهارخانه ارتدار با کلید مدل پارت 8759

372,600 4%

356,400 تومان

پریز تلفن دو منظوره روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4050 پریز تلفن دو منظوره روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4050

31,050 4%

29,700 تومان

کلید دیمر توکار پارت الکتریک مدل تابش 5187 کلید دیمر توکار پارت الکتریک مدل تابش 5187

224,700 4%

214,000 تومان

چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک مدل نیک 992 چند راهی برق شش خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک مدل نیک 992

251,790 4%

239,800 تومان

کلید بارانی جور روکار پارت الکتریک مدل آذین 2198 کلید بارانی جور روکار پارت الکتریک مدل آذین 2198

46,000 4%

44,000 تومان

سوکت 32×5 ثابت مادگی پارت الکتریک مدل صنعتی 606 سوکت 32×5 ثابت مادگی پارت الکتریک مدل صنعتی 606

138,000 4%

132,000 تومان

پریز بارانی بدون ارت روکار پارت الکتریک مدل برکه 137 پریز بارانی بدون ارت روکار پارت الکتریک مدل برکه 137

33,580 4%

32,120 تومان

پریز بارانی ارتدار پلی آمید دربدار توکار پارت الکتریک مدل آذین 7241 پریز بارانی ارتدار پلی آمید دربدار توکار پارت الکتریک مدل آذین 7241

51,750 4%

49,500 تومان

سوکت 32×3 نری پارت الکتریک مدل صنعتی 390 سوکت 32×3 نری پارت الکتریک مدل صنعتی 390

96,600 4%

92,400 تومان

سوکت 32×5 نری پارت الکتریک مدل صنعتی 597 سوکت 32×5 نری پارت الکتریک مدل صنعتی 597

112,700 4%

107,800 تومان

کلید کولر روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4061 کلید کولر روکار پارت الکتریک مدل شهاب 4061

57,270 4%

54,780 تومان

پریز بدون ارت با مغزی پلاستیکی توکار پارت الکتریک مدل تابش 5159 پریز بدون ارت با مغزی پلاستیکی توکار پارت الکتریک مدل تابش 5159

56,100 4%

53,400 تومان

پریز ارتدار با مغزی سرامیکی توکار پارت الکتریک مدل تابش 5157 پریز ارتدار با مغزی سرامیکی توکار پارت الکتریک مدل تابش 5157

57,900 4%

55,200 تومان

پریز تلفن دو منظوره توکار پارت الکتریک مدل تابش 5183 پریز تلفن دو منظوره توکار پارت الکتریک مدل تابش 5183

50,600 4%

48,200 تومان

نمایش
محصول
  • 1
  • 2
arrowبرگشت به بالا